Izmjene Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Danas je na sjednici Vlade Republike Hrvatske usvojen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o članarinama u turističkim zajednicama te upućen u Hrvatski sabor na glasanje.

Izmjene Zakona o članarinama u turističkim zajednicama donose se temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske od 27. srpnja 2016. godine, kojom je predloženo dodatno smanjenje članarine koja se plaća turističkim zajednicama za 5 posto, a sve u cilju rasterećenja gospodarstva od plaćanja neporeznih davanja.

Procijenjeno smanjenje članarine je oko 10 milijuna kuna, a slijedom navedenog, očekuje se da će se izmjenama Zakona omogućiti stvaranje boljeg poslovnog okruženja te smanjenje administrativnog opterećenja i troškova poslovanja poduzeća.

Važećim Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama uređuje se obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanja članarine turističkoj zajednici.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama , s Konačnim prijedlogom zakona bio je dostupan zainteresiranoj javnosti putem portala e-Savjetovanja od 7. listopada do 11. studenoga 2016. godine.