Materijali s edukacije "Briga o gostu s invaliditetom"

U organizaciji Turističke zajednice grada Zagreba i Srednje škole - Centar za odgoj i obrazovanje 29. rujna 2020. održana je edukacija na temu brige o gostima s invaliditetom. 

Materijali s edukacije dostupni su na poveznicama: 

Priručnik "BRIGA O GOSTU S INVALIDITETOM" dostupan je u privitku ispod teksta.