MINTS - natječaj za sufinanciranje stipendija

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 11. studenoga 2021. javni poziv za sudjelovanje u Programu poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini 2021/22. „STIPENDIJE“

Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u sufinanciranju stipendija učenicima i studentima koji se školuju za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu.

Javni poziv otvoren je do 15. prosinca 2021. godine

  • Krajnji korisnici- stipendisti: Učenici i studenti koji se obrazuju za rad u ugostiteljstvu i turizmu.
  • Namjena sredstava: Sredstva su namijenjena za sufinanciranje stipendija krajnjim korisnicima, učenicima i studentima,.
  • Raspored planiranih sredstava: Ukupni iznos stipendije može iznositi najviše 2.000,00 kn po učeniku/studentu mjesečno.
  • Iznos sufinanciranja: Ministarstvo odobrava maksimalno 70% ukupnog iznosa stipendije, a poslodavac minimalno 30%.
  • Prijavitelji mogu biti: pravne i fizičke (obrti) osobe  koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u objektima iz skupine hoteli i skupine kampovi, iz skupina restorani, barovi, catering objekti i objekti jednostavnih usluga, hosteli iz skupine ostali ugostiteljski objekti ili turističkoj agenciji (u daljnjem tekstu: Poslodavac)
  • Rok za prijavu: Javni poziv otvoren je do 15. prosinca 2021. godine

Cjeloviti tekst Programa s uvjetima provedbe Programa te obrascima Zahtjeva možete pronaći na sljedećem linku: https://mints.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181