Vodič o EU financiranju projekata u turizmu - ažurirano

U svibnju 2021. Europska komisija pokrenula je online Vodič o EU financiranju projekata u turizmu.

Ovaj Vodič je sada ažuriran i sadrži informacije o 17 različitih mogućnosti / programa financiranja.

Ažurirano digitalno izdanje navedenog Vodiča sada je dostupno na ovoj poveznici, zajedno s informacijama o programima koji se odnose na turizam i izravnim poveznicama na otvorene javne pozive.