HUT Tourism Overview br. 1. (9.lipnja 2022.)

Hrvatska udruga turizma ponovo kreće s izdavanjem newslettera, ovog puta pod nazivom Tourism Overview koji će dvaput mjesečno donositi pregled ključnih vijesti i trendova koji oblikuju domaći i globalni turizam. Za razliku od prethodne dvije godine, kada je naglasak prije svega bio na pružanju ažurnih informacija oko stanja s COVID-om u Hrvatskoj, ove godine u fokusu će biti aktualne informacije koje će doprinijeti kreiranju objektivne slike turističkih tokova.

Tourism Overview će se objavljivati na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku te distribuirati na više od 1000 adresa medija, turističkih agencija, ključnih institucija u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Njemačkoj i Nizozemskoj.

Tourism Overview br. 1. / 9. lipnja 2022. dostupan je na poveznici.

Izvor: HUT