Vlada RH: ograničenja cijena električne energije i prijedlog povećanja neoporezivih primitaka

Na sjednici Vlade održanoj 08.09.2022. s preko 20. točaka dnevnog reda vezano uz ovu temu, Vlada je predstavila svoj paket pomoći građanima i poduzetnicima. 

Kao najbitnije izdvajamo najavljena ograničenja cijene električne energije u periodu od 01.10.2023. do 31.03.2023:

 Za polugodišnju potrošnju do 250.000 kWh

 • Jeftinija cijena struje po jedinstvenoj tarifi od 0,5295 kn/kWh

Za polugodišnju potrošnju iznad 250.000 kWh

 • Za kupce po jedinstvenoj tarifi = 1.6176 kn/ kWh
 • Za kupce s višom i nižom tarifom = 7215 kn/ kWh u višoj tarifi; 0,8847 kn/kWh u nižoj tarifi
 • Prosječna cijena iznosi 180 EUR MWh

Za polugodišnju potrošnju preko 2.5 GWh

 • Prosječna cijena 230 EUR MWh
 • Potrošnja do 2,5GWh obračunava se po tarifi od 180 EUR/MWh
 • Cijena od 180 EUR/MWh je 1,356210 kn/kwh = 0,18 EUR/kWh
 • Potrošnja preko 2,5GWh obračunava se po tarifi od 230 EUR/MWh
 • Cijena od 230 EUR MWh je 1,732935 kn/kwh = 0,23 EUR/kWh


U svom izlaganju predsjednik Vlade g. Plenković istaknuo je da će svi važeći ugovori koji imaju niže cijene od gore navedenih (ograničenih) cijena nastavljaju vrijediti, dok će se ugovori koji imaju veće cijene od najavljenih ograničenih cijena aneksirati za navedeni period, te će vrijediti nove ograničene cijene.  

Vezano uz cijene plina za gospodarstvo predsjednik Vlade je istaknuo da se RH zalaže da se na razini EU donesu zajedničke mjere za rješavanje problema s cijenama plina, te da je već sutra izvanredni sastanak ministara EU zemalja zaduženih za energetiku gdje će se o navedenom raspravljati.

Također, u usvojen je zaključak kojim se predlaže povećanje iznosa neoporezivih primitaka.

Navedenim Zaključkom zadužuje se ministar financija da donese Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak kojim će se povećati iznosi neoporezivih primitaka propisanih Pravilnikom o porezu na dohodak, kako slijedi:

 • prigodne nagrade s 3.000,00 kn na 5.000,00 kn godišnje
 • novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika s 5.000,00 kn na 7.500,00 kn godišnje
 • dar djetetu do 15. godina starosti s 600,00 kn na 1.000,00 kn godišnje
 • dar u naravi s 600,00 kn na 1.000,00 kn godišnje
 • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika s 5.000,00 kn na 6.000,00 kn godišnje
 • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 2,00 kn/km na 3,00 kn/km
 • otpremnine prilikom odlaska u mirovinu s 8.000,00 kn na 10.000,00 kn.