Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak

Ministarstvo financija donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o porezu na dohodak, objavljen u Narodnim novinama, broj 112/22.

Odredbe navedenog Pravilnika odnose se na:

  • ​povećanje neoporezivih iznosa primitaka - stupaju na snagu 1. listopada 2022.,
  • mogućnost promjene načina podmirivanja troškova prehrane radnicima tijekom godine - stupaju na snagu 1. siječnja 2023.

Sukladno navedenom ​od 1. listopada 2022. poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo isplatiti:​

  • prigodnu nagradu u iznosu do 5.000,00 kn godišnje
  • otpremninu prilikom odlaska u mirovinu do 10.000,00 kn
  • dar djetetu do 15 godina starosti do 1.000,00 kn godišnje
  • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 3,00 kn po prijeđenom kilometru
  • novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika do 7.500,00 kn godišnje
  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane do 6.000,00 kn godišnje
  • dar u naravi do 1.000,00 kn godišnje.

Izvor: https://www.porezna-uprava.hr/Stranice/Vijest.aspx?NewsID=3430&List=Vijesti