Prikazujem sadržaj po oznakama: FZOEU

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila.

U smislu ovog Javnog poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano za cestovni promet u RH koje će nakon kupnje u RH biti prvi put registrirano.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog poziva su 

  1. punoljetne fizičke osobe koje imaju prebivalište na području RH
  2. fizičke osobe (obrtnici i sl.zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga koje:
Označeno u

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima.

U smislu ovog Javnog poziva uređajima se smatraju dehidratori i digestori.

Svrha Javnog poziva je potaknuti hotelski sektor da u skladu s ciljevima politika EU i nacionalnih politika primjenjuju red prvenstva gospodarenja otpadom, pri čemu je prvi i najvažniji korak sprječavanje nastanka otpada, odnosno njegovo smanjenje na izvoru. Nabavom uređaja smanjuje se količina biootpada koji se odlaže na odlagalište te potiče sprječavanje nastanka otpada čime se daje doprinos gospodarenju otpadom u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša.

Označeno u