Prikazujem sadržaj po oznakama: HBOR

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je poziv poduzetnicima za korištenje sredstava iz programa državnih potpora u sklopu mjera gospodarskog opravka Vlade Republike Hrvatske.
Provedbena tijela programa dodjele su Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) za velike poduzetnike i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za mikro, male i srednje poduzetnike, koji će odobravati jamstva za nove kredite za likvidnost koja će pokrivati do 100 posto glavnice kredita.

Označeno u
Petak, 03 Srpanj 2020 21:49

HBOR produžio trajanje moratorija

 

Nakon inicijalno odobrenog moratorija na obveze koje dospijevaju do 30.06.2020., HBOR je svojim klijentima kojima je izravno odobren kredit ili izdana garancija, omogućio korištenje dodatnog ili novog moratorija za obveze koje dospijevaju od 1. 7. 2020. najkasnije do:

 

a) 30. 9. 2020. – za sve klijente HBOR-a,

b) 31. 12. 2020. – za sve klijente HBOR-a koji imaju pozitivan COVID score (s uključenim negativnim informacijama) koji izračunava FINA

c) 30. 6. 2021. – za sve klijente HBOR-a koji se bave turističkim djelatnostima

Više informacija možete pronaći na: https://www.hbor.hr/moratorij/

 

 

Označeno u

Korištenjem HBOR-ovog osiguranja portfelja kredita omogućeno je brže i jednostavnije odobrenje novih sredstava za očuvanje likvidnosti izvoznika i posrednih izvoznika.

Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb, OTP banka i Slatinska banka potpisale su s HBOR-om Sporazum o osiguranju portfelja kredita za likvidnost izvoznika – COVID – 19. Putem ovih banaka, te Erste banke i Hrvatske poštanske banke koje su također nedavno potpisale ovaj Sporazum, omogućeno je odobrenje ukupno više od 5,2 milijarde kuna kredita za likvidnost uz HBOR-ovo osiguranje.

Prema unaprijed dogovorenim uvjetima prihvatljivosti i troškovima osiguranja, banke će samostalno odlučivati o kreditima koje će uključiti u portfelj koji HBOR osigurava do 50 posto iznosa glavnice, redovne ugovorene kamate, interkalarne i kamate u počeku.

 

U osigurani portfelj po ovom programu mogu biti uključeni novi krediti za likvidnost s počekom do jedne godine i rokom otplate do pet godina.

Osiguranici po ovim sporazumima su banke koje će odobravati nove kredite za likvidnost izvoznicima, uključujući i turistički sektor, ali i posrednim izvoznicima. Izvoznici su definirani kao poduzetnici koji su u zadnjoj poslovnoj godini, za koju su dostupna službena financijska izvješća, ostvarili najmanje 20 posto prihoda od izvoza.

Više informacija pronađite na: https://www.hbor.hr/vise-od-52-milijarde-kuna-kredita-za-likvidnost-uz-hbor-ovo-osiguranje-portfelja-kredita/

Označeno u

16. travnja 2020. Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak zaključili su „Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvidnosti poduzetnicima u sektoru turizma“ čime je omogućeno odobrenje izravnih beskamatnih kredita HBOR-a.

Potpisanim sporazumom utvrđeno je da će Ministarstvo turizma osigurati sredstva u iznosu od 26 milijuna kuna za subvencioniranje kamatne stope do dva postotna boda za kreditiranje likvidnosti poduzetnika u turističkim djelatnostima u okviru Mjere COVID – 19.

Kroz ovu kreditnu liniju stavljeno je na raspolaganje do 600 milijuna kuna poduzetnicima koji obavljaju turističku djelatnost.

Sredstva su namijenjena subvencioniranom kreditiranju mikro, malih i srednjih poduzetnika s registriranom djelatnosti smještaja (hoteli, odmarališta, kampovi, ostali smještaj), djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića (restorani, ketering, ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane), iznajmljivanja plovnih prijevoznih sredstava te putničkih agencija i organizatora putovanja.

Zahtjev za odobrenje kredita podnosit će se izravno HBOR-u koji će i odobravati sredstva na rok do pet godina uz mogućnost korištenja počeka do jedne godine. Kamatna stopa, zahvaljujući sredstvima subvencije, može iznositi nula posto za razdoblje otplate do tri godine, a u četvrtoj i petoj godini otplate kamatna stopa može iznositi 1,5 posto (kamatna stopa ovisi o propisima o državnim potporama).

S obzirom da se radi o poduzetnicima koji u velikom broju slučajeva imaju založene nekretnine ili nemaju dovoljno osiguranja u vidu nekretnina i pokretnina, kao dodatna pogodnost omogućeno je odobrenje kredita uz manje zahtjeve za klasične kolaterale koje će nadomjestiti police osiguranja koje u ime i za račun Republike Hrvatske izdaje HBOR ili jamstva HAMAG-BICRO-a.

Najniži iznos kredita koji se može zatražiti je 100 tisuća eura, a najviši je ograničen na 1,25 milijuna eura u kunskoj protuvrijednosti. Sredstva će se moći koristiti za financiranje plaća, režijskih i ostalih osnovnih troškova poslovanja, pripremu turističke sezone te podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova, osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama, drugim financijskim institucijama ili obveza za PDV.

Više informacija na: https://www.hbor.hr/

Označeno u
Ponedjeljak, 06 Travanj 2020 22:41

HBOR – program za kreditiranje obrtnih sredstava

HBOR je, osim moratorija i reprograma obveza, kao novu mjeru poduzetnicima omogućio kreditiranje obrtnih sredstava u suradnji s poslovnim bankama. Osnovne prednosti ove mjere su kamatna stopa već od nula posto na HBOR-ov udio u kreditu te korištenje HBOR-ovog portfeljnog osiguranja kao kolaterala za kredit.

 

Krediti iz programa Obrtna sredstva odobravat će se po modelu podjele rizika s poslovnim bankama – 50 posto iznosa iz izvora HBOR-a po kamatnoj stopi već od nula posto u prvoj godini otplate kredita, a dva posto u drugoj i trećoj godini uz mogućnost da ova kamatna stopa i u sljedećim godinama također bude umanjena (visina kamatne stope ovisi o propisima o dodjeli državnih potpora). Druga polovica iznosa kredita odobrava se iz izvora poslovne banke.

Poduzetnici se sa zahtjevom za ova sredstva trebaju javiti jednoj od deset banaka s kojima HBOR ima dogovorenu suradnju na ovom programu.

Krediti se odobravaju na rok do tri godine, a sredstva mogu koristiti poduzetnici koji imaju posljedice uzrokovane pandemijom COVID – 19 za financiranje tekućeg poslovanja i podmirenje kratkoročnih obveza. Kao instrument osiguranja izvoznici (uključujući i turistički sektor) moći će koristiti portfeljno osiguranje kredita HBOR-a.

 

HBOR-ovo portfeljno osiguranje kao jamstvo za kredit

HBOR-ovo portfeljno osiguranje kao jamstvo do 50 posto ukupnog iznosa odobrenog kredita moći će koristiti poduzetnici iz svih gospodarskih sektora, uključujući i turistički, koji su ostvarili 20 posto prihoda od izvoza u prethodnoj poslovnoj godini. Portfeljno osiguranje omogućit će jednostavnije i brže dobivanje novih kredita za likvidnost. Ove pogodnosti uskoro će moći koristiti i posredni izvoznici (dobavljači izvoznika). Poduzetnici mogu i dalje koristiti programe izvozno-kreditnog osiguranja HBOR-a za odobrenje pojedinačne police osiguranja.

 

Više informacija možete pronaći na sljedećem linku: https://www.hbor.hr/kreditni_program/obrtna-sredstva-covid-19-mjera/

Označeno u

Prva transakcija EIB-a u Hrvatskoj kojom se neposredno financira kompanija iz privatnog sektora uz podršku proračunskog jamstva EU putem Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI).

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) očekuje da će program kreditiranja za registrirane privatne iznajmljivače smještaja biti dostupan u drugom dijelu ove godine, čime nastavlja povoljno kreditiranje turističkog sektora, za što su u 2017. odobrili više od 630 milijuna kuna. Program kreditiranja za privatni smještaj HBOR priprema u suradnji s Ministarstvom turizma i poslovnim bankama, a ranije ovog mjeseca ministar turizma Gari Cappelli najavio je da će ti krediti biti za pružatelje turističkog smještaja u domaćinstvima koji će moći dobiti maksimalno oko 50 tisuća eura na rok otplate od deset godina, s počekom i povoljnim kamatama od 2 do 3 posto. Iako iz HBOR-a ne iznose takve detalje, ističu da je cilj kreditiranja ujednačavanje kvalitete i što bolja usluga u privatnom smještaju te da će se uz povoljne uvjete kreditirati uređenje, adaptacija, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, izgradnja i opremanje novih unutarnjih ili vanjskih bazena, kao i potrebne infrastrukture za cikloturizam, sport i rekreaciju te drugih dodatnih turističkih sadržaja.

"Najvažniji cilj ovog programa bit će povećanje kvalitete privatnog smještaja te se time neće financirati izgradnja novih i povećanje broja postojećih smještajnih kapaciteta. Krediti će se odobravati putem poslovnih banaka i bit će namijenjeni fizičkim osobama-građanima iznajmljivačima sa rješenjem o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a točni detalji i procedure se još utvrđuju", naglašavaju za Hinu iz HBOR-a.

Očekuju da će sredstva po tom programu korisnicima biti dostupna u drugom dijelu godine, odnosno, kako kažu, na vrijeme za pripremu objekata za iduću turističku sezonu, 2019. godine.

Osim pripreme tog programa, iz HBOR-a napominju i da već niz godina povoljnim sredstvima kreditiraju investicije u turizmu trgovačkih društava, obrtnika, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava te ustanova.

"Namjena tih kredita je produljenje turističke sezone te se najčešće radi o ulaganjima u poboljšanje i proširenje smještajnih kapaciteta, uvođenje novih usluga i sadržaja. Turistička poduzeća sve više prepoznaju prednosti korištenja bespovratnih sredstava EU fondova za sufinanciranje projekata čiju financijsku konstrukciju također mogu zatvoriti povoljnim kreditnim programima HBOR-a", poručuju iz te banke.

Iznose i podatak da su od 2012., kada je na snagu stupio niz izmjena HBOR-ovih programa kreditiranja vezanih za produženje roka otplate, poček i sniženje kamatnih stopa, podržali gotovo 1.300 projekata u turizmu, s iznosom od gotovo 8,3 milijarde kuna.

Najveći broj podržanih projekata bio je u segmentu unapređenja ili izgradnje smještajnih kapaciteta te djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića.

"U 2017. HBOR je odobrio više od 630 milijuna kuna za 249 projekata u turizmu. Više od 85 posto iznosa kredita bilo je odobreno za ulaganja u jadranskoj regiji, pri čemu najviše ili gotovo 280 milijuna kuna za područje Splitsko-dalmatinske županije", otkrivaju iz HBOR-a.

U prošloj godini nastavili su i s provođenjem povoljnih programa kreditiranja ulaganja u turistički sektor, produženo je i trajanje mjere sniženja kamatne stope za jedan postotni bod, među ostalim, i za ulaganja u turizam, što znači da su se kamatne stope za projekte u turizmu kretale od 2 do 3 posto, ovisno o uspješnosti poslovanja i području ulaganja.

Rokovi otplate kredita za investicije prilagođeni su turističkom sektoru te iznose do 17 godina, s mogućnošću odobrenja počeka do 4 godine, a svi kojima je kredit HBOR odobrio u 2017. plaćali su i manje naknade za obradu kreditnih zahtjeva, od 0,5 posto, dok je do tada bilo 0,8 posto.

Krediti za pripremu turističke sezone

"Po većini programa kojima se potiče turizam moguće je kreditirati do 75 posto predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, međutim, mali hotelijeri, koji ne trebaju kreditna sredstva veća od 700 tisuća kuna, često koriste kredite po programima namijenjenim posebnim ciljnim skupinama – početnicima, mladima i ženama - po kojima se može kreditirati do 100 posto predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a na jednako duge rokove otplate", iznose iz HBOR-a.

Ipak, najveći broj tzv. manjih turističkih projekata u 2017., bio je podržan putem okvirnih kredita poslovnim bankama i leasing društvima, a takav je način financiranja, kako ocjenjuju u HBOR-u, vrlo dobro prihvaćen kod korisnika zbog brzine i jednostavnosti obrade.

Tim je putem tijekom 2017. podržano ukupno 164 projekta, s iznosom većim od 124 milijuna kuna.

Iz HBOR-a podsjećaju i da su uz investicijske kredite, turističkom sektoru na raspolaganju i programi kreditiranja pripreme turističke sezone, odnosno nabave hrane, pića, sitnog inventara, troškove tekućeg održavanja, troškove plaća, režijske troškove i slično, a ta sredstva odobravaju uz kamatnu stopu od trenutnih 3,4 posto i mogu se koristiti od 15. prosinca do 30. lipnja, uz otplaćivanje u dvije rate koje dospijevaju nakon sezone, u listopadu i studenome. 

Izvor: MINT