Četvrtak, 23 Lipanj 2022 08:18

HUT Tourism Overview br. 2. (23. lipnja 2022.)

Hrvatska udruga turizma izdala je novi Tourism Overview br. 2. u kojem možete vidjeti ključne vijesti i trendove koji oblikuju domaći i globalni turizam. 

Isti je dostupan na hrvatskom, njemačkom i engleskom jeziku, a možete ga preuzeti na poveznicama: 

HR - https://mailchi.mp/ba7df4a0f091/croatia-tourism-travel-weekly-13879997

DE - https://mailchi.mp/a03428723a0a/croatia-tourism-travel-weekly-13880057

ENG - https://mailchi.mp/962164f194e7/croatia-tourism-travel-weekly-13880017

Izvor: HUT

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila.

U smislu ovog Javnog poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano za cestovni promet u RH koje će nakon kupnje u RH biti prvi put registrirano.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog poziva su 

  1. punoljetne fizičke osobe koje imaju prebivalište na području RH
  2. fizičke osobe (obrtnici i sl.zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga koje:

U ponedjeljak, 20. lipnja 2022. UPUHH je za svoje članice u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta, te PricewaterhouseCoopers (PWC), organizirao webinar na temu objavljenih uputa za prijavitelje kojima se definiraju svi bitni elementi i uvjeti za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za poduzetnike („privatni sektor“) u turizmu za koje je namijenjeno 1,02 milijarde kuna bespovratnih sredstava.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima.

U smislu ovog Javnog poziva uređajima se smatraju dehidratori i digestori.

Svrha Javnog poziva je potaknuti hotelski sektor da u skladu s ciljevima politika EU i nacionalnih politika primjenjuju red prvenstva gospodarenja otpadom, pri čemu je prvi i najvažniji korak sprječavanje nastanka otpada, odnosno njegovo smanjenje na izvoru. Nabavom uređaja smanjuje se količina biootpada koji se odlaže na odlagalište te potiče sprječavanje nastanka otpada čime se daje doprinos gospodarenju otpadom u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša.

Call for Expression of Interest C.E.I.

Deadline 27th of June 

Tourism 4.0 Innovative technology solutions for changing perceptions of business

(TOURISM4.0: Capacity building and peer-learning transnational supporting scheme towards smart, innovative, and sustainable tourism)

The Tourism4.0 consortium* is looking for digital SME/startups, stimulating digital transformation and innovation uptake towards improving economic, environmental, and well-being outcomes for tourism SMEs in the Accommodation and Travel Agencies and Tour Operators sectors.

Ponedjeljak, 13 Lipanj 2022 08:19

1,02 milijarde kuna za poduzetnike u turizmu

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je e-savjetovanje na temu: „Upute za prijavitelje, Nacrt poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju“ (nacrt u prilogu), o čemu detaljne informacije može pronaći na poveznici.

Navedenim nacrtom uputama definiraju se svi bitni elementi i uvjeti dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za poduzetnike („privatni sektor“) u turizmu za koje je namijenjeno 1,02 milijarde kuna bespovratnih sredstava.

Hrvatska udruga turizma ponovo kreće s izdavanjem newslettera, ovog puta pod nazivom Tourism Overview koji će dvaput mjesečno donositi pregled ključnih vijesti i trendova koji oblikuju domaći i globalni turizam. Za razliku od prethodne dvije godine, kada je naglasak prije svega bio na pružanju ažurnih informacija oko stanja s COVID-om u Hrvatskoj, ove godine u fokusu će biti aktualne informacije koje će doprinijeti kreiranju objektivne slike turističkih tokova.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je 01. lipnja 2022. Javni poziv za program „Konkurentnost turističkog gospodarstva“, za koji je u ovoj godini osigurano 13 milijuna kuna.

Program u središte pozornosti stavlja povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata za smještaj, razvoj turizma na turistički slabije razvijenim područjima, razvoj dodatnih sadržaja s ciljem razvijanja cjelogodišnjeg turizma te zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u sektoru turizma. Kroz posebnu mjeru sredstva su usmjerena i na oporavak turističkog sektora na području Sisačko-moslavačke županije.

Javni poziv otvoren je do 20. lipnja 2022. godine. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem javnog poziva može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu 10.000,00 kuna, a najveći 400.000,00 kuna, ovisno o mjeri.