• UDRUGA PODUZETNIKA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE

Politika privatnosti

Dobrodošli na našu internet stranicu.

Ova politika privatnosti opisuje kako prikupljamo, koristimo, otkrivamo i štitimo vaše osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Sadržaj

Definicije pojmova

Osobni podaci – sve informacije koje se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu
Obrada – bilo koja operacija ili skup operacija koji se izvode na Osobnim podacima
Ispitanik – fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju
Dijete – fizička osoba mlađa od 18 godina
Korisnik – korisnik naših internet stranica, naših usluga, posjetitelj
Privola – izjava ispitanika da pristaje na obradu osobnih podataka u određenu svrhu u skladu sa ovom Politikom privatnosti
Voditelj obrade / tvrtka / mi / nas / naš / naše – Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske
Uredba - Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)
Izvršitelj obrade – pravna ili fizička osoba koja putem ugovora o suradnji obrađuje osobne podatke u ime Voditelja obrade, a sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
Internet stranica - odnosi se na sve internet stranice na domeni upuhh.hr

Voditelj obrade

Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske
Kneza Borne 2, 10000 Zagreb
tel: +385 1 4836 167
e-mail: info@upuhh.hr

Podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka

e-mail: info@upuhh.hr
Ovisno o zatraženom pristupu osobnim podacima moguće je da ćemo zatražiti provjeru vašeg identiteta prije nego udovoljimo vašem zahtjevu.

Naša načela zaštite osobnih podataka koje slijedimo

Udruga poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske poštuje sljedeća načela zaštite podataka:
·         Obrada je zakonita, pravična i transparentna.
·         Naše aktivnosti obrade imaju zakonite osnove.
·         Na vaš osobni zahtjev ćemo vam pružiti podatke o obradi vaših osobnih podataka
·         Obrada podataka je ograničena na svrhu. Naše aktivnosti obrade odgovaraju namjeni u koju su prikupljeni osobni podaci.
·         Prikupljamo i obrađujemo samo minimalnu količinu osobnih podataka koja je potrebna u bilo koju svrhu.
·         Obrada je ograničena vremenskim razdobljem. Nećemo pohranjivati vaše osobne podatke duže nego što je potrebno.
·         Dati ćemo sve od sebe da osiguramo točnost podataka.
·         Dati ćemo sve od sebe da osiguramo cjelovitost i povjerljivost podataka.
·         Nemamo namjeru prikupljati podatke od djece. Naše usluge i proizvodi nisu namijenjene djeci.

Pravne osnove i periodi pohrane

Prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka temeljimo na različitim pravnim osnovama, uključujući vašu privolu, izvršavanje ugovora, zakonske obveze i legitimne interese.

Period pohrane osobnih podataka ovisi o vrsti osobnih podataka i trenutno važećim poreznim, računovodstvenim i posebnim propisima, a za neke podatke period pohrane traje dok postoji svrha za koju su prikupljeni.
 
Ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobne podatke možemo pohraniti do kraja takvog postupka i razdoblja za izjavljivanje pravnih lijekova.

Koje kategorije osobnih podataka obrađujemo

Posjetitelji naše internet stranice
Kada pregledavate sadržaj naše internet stranice vaše aktivnosti mogu se zabilježiti. To uključuje informacije koje se automatski pohranjuju u kolačiće (eng. cookies) i internet IP adresu. Kolačiće koristimo iz tehničkih razloga koji omogućuju prikaz naše internet stranice u vašem internet pregledniku. Više o kolačićima koje koristimo možete pronaći u odjeljku „Informacije o kolačićima (cookies)“
Pravna osnova: Privola ispitanika
Period pohrane: 30 dana
 
Ukoliko ste nam poslali upit putem kontakt forme na našoj internet stranici prikupljamo podatke koje ste nam pružili: ime, prezime, adresu e-pošte, broj telefona, potvrdu vašeg pristanka na obradu osobnih podataka i upit koji ste poslali.
Pravna osnova: Privola ispitanika
Period pohrane: do ispunjenja svrhe
 
Zaposlenici
U svrhu zasnivanja radnog odnosa te ostvarivanja prava iz istog obrađujemo podatke kao što su ime i prezime, adresa prebivališta / boravišta, OIB, datum, godina i mjesto rođenja, državljanstvo, spol, broj telefona, adresa e-pošte, bračni status, broj bankovnog računa, podaci sa osobne iskaznice, zvanje, zanimanje, stručna sprema, radno iskustvo, stručno usavršavanje i drugi osobni podaci koji su posebnim propisima propisani kao nužni.
Pravna osnova: poštovanja pravnih obveza
Period pohrane: sukladno poreznim, računovodstvenim ostalih propisima.
 
Kandidati za zapošljavanje
U svrhu zapošljavanja obrađujemo podatke kao što su ime i prezime, adresa prebivališta / boravišta, OIB, datum, godina i mjesto rođenja, državljanstvo, spol, broj telefona, adresa e-pošte, zvanje, zanimanje, stručna sprema, radno iskustvo, stručno usavršavanje i rezultati testiranja.
Pravna osnova: Privola ispitanika
Period pohrane: 12 mjeseci
 
Članice, dobavljači i suradnici
U svrhu izvršenja ugovornih obaveza obrađujemo podatke kao što su ime i prezime, adresa e-pošte i broj telefona odgovorne osobe i kontakt osoba u pravnim ili fizičkim osobama koje su zadužene za komunikaciju i izvršavanje ugovorenih obaveza.
Pravna osnova: obrada je nužna za izvršavanje ugovora i legitiman interes
Period pohrane: do ispunjenja svrhe

Kako koristimo vaše osobne podatke

Na osnovu sklopljenog ugovora ili ispunjavanja ugovornih obveza, obrađujemo vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:
·         da vas identificiramo;
·         da vam pružimo uslugu ili pošaljemo/ponudimo proizvod;
·         za komunikaciju s vama bilo za prodaju ili ispostavljanje ponuda i računa;
 
Na osnovu legitimnog interesa, Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
·         da vam pošaljemo prilagođene ponude;
·         da administriramo i analiziramo bazu klijenata (ponašanje i povijest kupovine) kako bismo poboljšali kvalitetu, raznolikost i dostupnost usluga/proizvoda koje nudimo/pružamo;
·         da vodimo upitnike koji se odnose na zadovoljstvo klijenata;
 
Uz vaš pristanak obrađujemo vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:
·         slanje obavijesti o novostima (newsletter) u vezi naših usluga i proizvoda;
u druge svrhe, za koje smo od vas tražili privolu

Tko drugi može pristupiti vašim osobnim podacima

Vašim osobnim podacima mogu pristupiti naši pružatelji IT rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade s kojima smo sklopili ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima. Stoga izvršitelji IT usluga nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.
 
Vaše osobne podatke možemo otkriti trećim osobama ako ste vi pristali na to ili ako postoji izričito zakonsko uporište za otkrivanje podataka.
 
U svim ostalim situacijama nikome ne otkrivamo Vaše osobne podatke.

Kako osiguravamo Vaše podatke

Za komunikaciju i prijenos podataka koristimo sigurne protokole (poput HTTPS-a).
Svi sustavi na kojima se nalaze osobni podaci koje obrađujemo su zaštićeni visokom razinom enkripcije na svim razinama pohrane.
 
Koristimo usluge cloud pohrane podataka na poslužiteljima koji se nalaze u EU. Svi podaci koji su pohranjeni na takvim poslužiteljima su dvostruko kriptirani. Prva razina enkripcije je implementirana od strane pružatelja usluge gdje su svi podaci kriptirani u stanju mirovanja (data at rest). Druga razina enkripcije se obavlja na razini naše IT infrastrukture gdje su podaci koje pohranjujemo u cloud okruženje dodatno kriptirani i koji se dekriptiraju u realnom vremenu na našim uređajima.
 
Koristimo anonimizaciju i pseudonimizaciju gdje je to prikladno.
 
Pratimo i redovito ažuriramo naše sustave radi mogućih ranjivosti i napada.
Ukoliko ipak dođe do kršenja sigurnosnih mjera, obavijestiti ćemo odgovarajuća nadzorna tijela o tome.
Također ćemo vas obavijestiti ako postoji prijetnja vašim pravima ili interesima.
 
Učinit ćemo sve što razumno možemo kako bismo spriječili kršenje sigurnosnih mjera i pomogli vlastima u slučaju bilo kakvih kršenja.

Koja su Vaša prava u vezi obrade osobnih podataka

Kao ispitanik imate sljedeća prava:

Pravo na pristup osobnim podacima
Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo o Vama. To uključuje vaše pravo da zatražite i dobijete kopiju vaših osobnih podataka. Možete zatražiti detaljne informacije o njihovoj svrsi obrade, o kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka te o predviđenom razdoblju pohrane tih podataka. Imate pravo zatražiti ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, pravo prigovora na obradu osobnih podataka, te pravo na prigovor nadzornom tijelu.

Pristup osobnim podacima može biti u nekim slučajevima zakonski ograničen odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Pravo na ispravak osobnih podataka
Imate pravo zahtijevati ispravak Vaših osobnih podataka koji su netočni ili nepotpuni. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)
Imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka iz naših evidencija ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
· Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
· povučete privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
· uložite prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 1. te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili uložite prigovor na obradu u skladu s člankom 21. stavkom 2.;
· Vaši osobni podaci su nezakonito obrađeni;
· osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade;
· osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1.

Iznimno navedena prava na brisanje ne primjenjuju se u mjeri u kojoj je obrada nužna:
· radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;
· radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade;
· zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkama (h) i (i) kao i člankom 9. stavkom 3.;
· u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade; ili
· radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
Imate pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjeno jedno od sljedećeg:
· osporavate točnost Vaših osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
· obrada je nezakonita i Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
· voditelj obrade više ne treba Vaše osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
· uložili ste prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge.

Ukoliko ste ishodili ograničenje obrade na temelju stavka 1. voditelj obrade će vas izvijestiti prije nego što ograničenje obrade bude ukinuto.

Pravo na prenosivost osobnih podataka
Imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke a koje ste pružili voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako:
· se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b); i
· se obrada Vaših osobnih podataka provodi automatiziranim putem.

Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka imate pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo.

Navedeno pravo na prenosivost osobnih podataka ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.

Pravo na povlačenje privole
Imate pravo povući bilo koji pristanak za obradu vaših osobnih podataka, osim u slučajevima kada postoje pravne osnove za obradu osobnih podataka.

Pravo na podnošenje žalbe
U slučaju da odbijemo Vaš zahtjev u okviru Prava pristupa osobnim podacima, pružiti ćemo vam razlog odbijanja. Ako niste zadovoljni načinom na koji se postupa sa vašim zahtjevom, kontaktirajte nas.

Pravo na pomoć od Nadzornog tijela
imate pravo na pomoć nadzornog tijela i pravo na druga pravna sredstva.

Informacije o kolačićima (cookies)

Kolačić je malena tekstualna datoteka koju internet preglednik pohranjuje na Vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom pregledavanja internet stranice. Kolačići spremaju informacije koje se koriste kako bi se internet stranice ispravno prikazivale u internet pregledniku te kako bi internet naše internet stranice zapamtile postavke dopuštenja za kolačiće i ostale raspoložive postavke.
 
Kolačići na našem mjestu nisu usmjereni na analizu korisničkih navika, ne spremaju korisnička imena i zaporke i nisu namijenjeni za oglašavanje.
 
Na našim internet stranicama koristimo samo osnovne, tj. tehničke kolačiće koji omogućavaju ispravan prikaz naših internet stranica.
 
Kolačiće dodatno možete kontrolirati i ukloniti na razini internet preglednika.
Odabir onemogućivanja osnovnih kolačića može ometati upotrebu određenih funkcija internet stranice.
 
Alternativno, možete kontrolirati neke kolačiće treće strane upotrebom platforme za poboljšanje privatnosti poput optout.aboutads.info ili youronlinechoices.com. Za više informacija o kolačićima posjetite www.allaboutcookies.org

Poveznice na druge internet stranice

Naša Internet stranica može vas povezati s drugim internet stranicama ili na neki drugi način uključiti reference na informacije, dokumente, softver, materijale i/ili usluge koje pružaju druge strane.
 
Te druge internet stranice nisu pod našom kontrolom, te nismo odgovorni za njihovu točnost, poštivanje autorskih prava, zakonitost, pristojnost ili bilo koji drugi aspekt sadržaja takvih internet stranica, niti smo odgovorni za pogreške ili propuste bilo kakve reference na druge strane ili njihove proizvode i usluge. Uključivanje takve veze ili reference pruža se samo kao pogodnost i ne podrazumijeva odobrenje ili povezanost s internet stranicom ili bilo kakvo jamstvo, bilo izričito ili podrazumijevano.
 
Ukoliko koristite te poveznice preporučujemo da se upoznate sa postavkama privatnosti internet stranice na koju vas je odvela poveznica na našoj stranici.

Nadzorno tijelo

Osim prigovora na obradu osobnih podataka podnesenog nama, prigovor na obradu osobnih podataka moguće je podnijeti i nadzornom tijelu:
 
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136, 10000 Zagreb
tel: +385 1 4609-000
e-mail: azop@azop.hr
web: www.azop.hr

Promjene u ovoj Politici privatnosti

Pridržavamo pravo na izmjene ove Politike Privatnosti.
Zadnja izmjena je napravljena 30.09.2023.

Skip to content