Jačanje socijalnog dijaloga

JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA - FAZA III

Socijalni dijalog temelj je europske socijalne politike i pomaže stvaranju dostojanstvenih radnih uvjeta svih radnika i radnica, unaprjeđenju radnog zakonodavstva te razvoju socijalnog partnerstva kao alata za ostvarivanje svima zajedničkih ciljeva poput otvaranja novih radnih mjesta, razvoja boljeg životnog standarda i gospodarskog rasta.

Unatoč relativno visokom postotku pokrivenosti industrijskih odnosa kolektivnim ugovorima, učinak bipartitnog socijalnog dijaloga na reguliranje industrijskih odnosa i dalje je nizak zbog ograničenog sadržaja i slabe provedbe načela bipartitnog dijaloga. Odnosno, utjecaj tripartitnog socijalnog dijaloga na donošenje politika u Republici Hrvatskoj je slab zbog ograničenih institucionalnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera, nerazvijene kulture dijaloga u javnoj upravi i neujednačenog razvoja socijalnog dijaloga na lokalnoj razini.

Sindikat turizma i usluga Hrvatske (STUH) prijavitelj je projekta pod nazivom "Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga" u sklopu javnog poziva "Jačanje socijalnog dijaloga - faza III", zajedno sa partnerima Udrugom poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH), Udrugom putničkih agencija (UHPA), Kamping udruženjem Hrvatske (KUH), Hrvatskim ferijalnim i hostelskim savezom (HFHS) i Obiteljskim i malim hotelima (OMH).

Prijavljen projekt "Turistički sektor i uloga socijalnog dijaloga" usmjeren je na povećanje učinkovitosti, održivosti rezultata i kontinuiteta socijalnog dijaloga unutar turističkog sektora u Republici Hrvatskoj. Poseban naglasak u projektnom prijedlogu je na unaprjeđenju kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini.

Projekt je započeo s provedbom u listopadu 2018. godine, a predviđeno trajanje je 18 mjeseci.

Izvor: UPUHH