• UDRUGA PODUZETNIKA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE

Ciljevi udruge

Osnovni cilj Udruge je okupljanje pravnih i fizičkih osoba radi zaštite i promicanja zajedničkih, interesa.

Temeljna svrha rada UPUHH-a je proaktivan pristup u stvaranju što je moguće pogodnije gospodarske klime i okupljanje managera, stručnjaka i poduzetnika radi zaštite i promicanja zajedničkih, ponajprije strukovnih interesa svih svojih članica.

Polazeći od potrebe podizanja konkurentske sposobnosti hrvatskog hotelijerstva u međunarodnom okruženju kao temeljne smjernice osmišljavanja aktivnosti nositelja turističke politike kao i ključnih interesnih skupina vezanih uz hotelijerstvo, UPUHH za temeljni cilj svojih aktivnosti postavlja:

 • povećanje konkurentske sposobnosti kroz podizanje poslovnih performansi hotelijerstva i osiguranje stimulativne stope povrata na sredstva uložena u sektor,
 • povećanje konkurentske sposobnosti kroz stvaranje tržišno prepoznatljivog proizvoda utemeljenog na cjelovitom lancu vrijednosti,
 • povećanje konkurentske sposobnosti kroz očuvanje prostora kao temeljnog resursa bitnog za dugoročno tržišno održivo poslovanje hotelskih poduzeća i kvalitetan razvoj destinacija i
 • povećanje konkurentske sposobnosti kroz sudjelovanje sa ostalim interesnim skupinama u kreiranju hotelijerske politike sektora.

Kada je, pak, riječ o mjerama koje nisu u nadležnosti niti UPUHH-a niti njegovih pojedinih članica, radi se o poticanju i podupiranju aktivnosti usmjerenih na kreiranje suvremenog integriranog turističkog proizvoda te posebno na sljedećim aktivnostima:

 • Izjednačavanje uvjeta za ravnopravnu tržišnu utakmicu kako na razini RH tako i u odnosu na relevantno međunarodno okruženje
 • Rješenje vlasničkog statusa tzv. turističkog zemljišta
 • Zaštita i regulacija uporabe prostora uz primjenu EU standarda u prostornom planiranju
 • Prilagođavanje obrazovnog sustava suvremenim potrebama sektora
 • Jačanje učinkovitosti ukupne promocije
 • Uspostavljanje sustava praćenja i podizanja destinacijske kvalitete
 • Razvoj malih i srednjih poduzeća u svrhu uspostavljanja cjelovitog destinacijskog lanca vrijednosti
 • Stimulacija zapošljavanja i motiviranosti menadžera i ostalih djelatnika u sektoru.
Skip to content