• UDRUGA PODUZETNIKA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE

Izvršni odbor

Izvršni odbor je kolektivno tijelo Udruge koje:

 • utvrđuje i planira strategiju Udruge u skladu s programom,
 • financijskim planom i odlukama Skupštine Udruge, ovim Statutom i Poslovnikom,
 • utvrđuje prijedloge odluka financijskog plana i financijskih izvješća koje usvaja Skupština,
 • donosi odluke u svezi s prihodima u skladu s financijskim planom,
 • donosi odluku o visini članarine,
 • osniva po potrebi sekcije i imenuje njihove predsjednike,
 • donosi Poslovnik o radu Izvršnog odbora,
 • podnosi jedanput godišnje izvješće o radu Skupštini Udruge,
 • donosi odluku o prijemu i prestanku članstva u Udruzi,
 • donosi Pravilnik o organizaciji i načinu rada Stručne službe Udruge,
 • imenuje direktora Stručne službe Udruge i po potrebi stručne komisije,
 • obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima.

Članovi Izvršnog odbora su:

 1.  Veljko Ostojić – predsjednik
 2.  Ivan Sabljić, Valamar Riviera d.d. – potpredsjednik
 3.  Ivan Runko, Plava Laguna d.d. – potpredsjednik
 4.  Ana Gazić, Borik d.o.o. (Falkensteiner Hotels & Residences) – potpredsjednica
 5.  Gordana Lujanac, Arena Hospitality Group d.d.
 6.  Mladen Knežević, Aminess d.d.
 7.  Silvija Baričević, Jadranka d.d.
 8.  Marija Žarković Turak, Jadran d.d.
 9.  Darko Bastić, Olympia Vodice d.d.
 10.  Diana Garifullina, Plavi Safir d.o.o.
 11.  Branka Medić, Sunce Hoteli d.d.
 12.  Vlado Lučić, Jadranski luksuzni hoteli d.d.
 13.  Dennis Zovko, Royal Hotels & Resort d.o.o.
 14.  Tina Turk Lupieri, HUP-Zagreb d.d. (Maistra Hospitality Group)
 15.  Ivana Kolar, Terme Tuhelj d.o.o.
 16.  Nuša Korotaj, Toplice Sveti Martin d.o.o.
 17.  Sandra Đurđević, Hotel Osijek d.o.o.
 18.  prof.dr.sc. Sandra Janković, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
Skip to content