• UDRUGA PODUZETNIKA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE

Povijest

Naših prvih 30 godina

Nacionalna udruga hotelijera, nekada HUH a danas UPUHH, u proteklih je više od trideset godina odigrala i nadalje ima jednako važnu ulogu u položaju i poslovanju hotelske industrije. Sve učinjeno zasluga je generacija hotelijera odlučnih da unaprijede struku, poboljšaju njezinu ekonomsku snagu i tako pridonose boljitku tvrtki, lokalne zajednice i zemlje u cjelini. 

Tako je počelo

Uspostavom samostalne Republike Hrvatske 1991. godine hrvatski su hotelijeri raskinuli veze sa dotadašnjom asocijacijom bivše zajedničke države Jugohotelima te su započeli proces osnivanja nacionalne  udruge.

Inicijativu za njezino osnivanje pokrenuo je u veljači 1992. godine prof. dr. sc. Franjo Radišić, tadašnji dekan Hotelijerskog fakulteta u Opatiji (danas Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ) te je za taj posao zadužio tadašnjeg asistenta Zdenka Cerovića.

 Bilo je to u za zemlju i njezin turizam iznimno dramatičnim uvjetima, obilježenima ratom, porušenim hotelima, izbjeglicama u hotelima te činjenicom da u najvećem dijelu zemlje nije bilo turističkog prometa. Iako iznimno teško, vrijeme je to prepuno izazova u kojem je rasla svijest da se zajedništvom može i mora učiniti više, tim prije što je uz zahtjevnu obnovu  predstojao i povratak na tržište te definiranje struke na nov način.

Na poziv organizacijskog odbora  u Kristalnoj dvorani Hotela Kvarner u Opatiji 15 svibnja 1992. godine okupilo se čak 186  direktora hotela i hotelskih tvrtki. Bio je to impozantan skup najpoznatijih hotelijera a lista prisutnih mogla bi biti  svojevrsni „tko je tko“ u hrvatskom hotelijerstvu.

Oni su vodili HUH

HUH je registriran kao udruga građana u općinskom sudu u Rijeci. Prvi logotip izradio je hrvatski dizajner Boris Ljubičić.

Za prvog predsjednika HUH-a  na osnivačkoj  skupštini u hotelu Kvarner izabran je Franco Palma a generalni tajnik postao je Zdenko Cerović. Članovi Predsjedništva postali su: Dinko Benolić, Ivica Šorić, Ivo Matacin, Josip Brkić, Jasminka Stričević, Luce Glavić, Tomislav Horvatinčić, Josip Prka, Željko Tončinić, Šime Jagičić i Jerolim Martinić.

U radu i razvoju udruge posebno su mjesto imali njezini predsjednici Franco Palma (1992-1994 i 2000-2004), Ivica Šorić (1994-1998, 1998-2000, 2004-2008), Anđelko Leko (2008-2010). Zdenko Cerović bio je glavni tajnik od 1992. do 2004.

Zbog naraslih poslova i brzih promjena u društvu, privatizacije i promjene strukture članstva kao i gospodarske uloge nekadašnjih direktora poduzeća, Statut HUH-a se mijenja.  Tako se od 1997. godine imenuje direktor Ureda HUH-a. Prvi je profesionalni direktor bio Vlado Galičić, koji je na toj funkciji bio do 2003. godine, kada tu funkciju preuzima Elizabeta Cianci. Od 2004. do 2010. direktor Ureda HUH-a je Mladen Šebelić.

Na vrhuncu  aktivnosti HUH je okupljao 197 hotelskih poduzeća s ukupno 526 hotela.

Prvi je kongres i Bal hotelijera Hrvatske održan u Hotelu Zagreb Sheraton od 28. do 30. studenoga 1997. godine. Nakon toga kongresi i balovi organiziraju se svake godine.

Prvo je sjedište HUH-a bilo u Hotelu Kvarner u Opatiji. Na toj adresi ostaju do sredine 2007. godine, kada se iz skromnih uredskih prostora u hotelskom potkrovlju udruga seli u adekvatne prostore u novoizgrađenoj zgradi Zora, na adresi Nikole Tesle 2, Opatija.

Na ovoj opatijskoj adresi HUH ostaje sve do 30. svibnja 2010. godine  kada se, zbog promijenjenih zadaća i gospodarskih okolnosti, udruga preoblikuje u UPUHH sa sjedištem u Zagrebu.

Zadaće HUH-a: Što je pisalo u prvom statutu?

Osnovni ciljevi udruge od njezina osnivanja bili su, uz stručne teme i strukovno povezivanje, i one uvjetovane iznimno teškim okolnostima i zadaćama koje je hotelijerima nametnulo vrijeme. Naime, oni su za vrijeme Domovinskog rata odigrali vrlo važnu ulogu zbrinjavanja izbjeglica i prognanika te im je po njihovom odlasku predstojalo izazovno vrijeme obnove, ekonomskog i tržišnog oporavka. U takvim okolnostima i razvoj struke, očuvanje njezinoga digniteta, doprinos stvaranju boljeg zakonodavnog i tržišnog okvira za kvalitetno poslovanje turizma bili su iznimno važni zadaci.

HUH je na tim poslovima bio partner Vlade Republike Hrvatske te gotovo da nije bilo zakona iz područja turizma koji se donosi bez konzultacije s HUH-om.

Bilo je to vrijeme izvanrednog entuzijazma i posebnih zadataka pa je tako u kronici događanja zabilježeno: Sastanci Predsjedništva i Izvršnog odbora HUH-a održavani su u hotelima, bez nadoknade i potrebe za plaćanjima troškova. Članovi HUH-a prva su civilna delegacija koja je stigla u Osijek u jesen 1992, prva delegacija koja je stigla u Dubrovnik 12. travnja 1993, prva civilna delegacija koja pod pratnjom UNPROFOR-a stiže u Lipik u ljeto 1993. Povijesni dolazak u Vukovar u jesen 1995. također se dogodio pod pratnjom UNPROFOR-a i u pancirnim košuljama.

U znak zahvalnosti delegaciju HUH-a primio je i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman u Banskim dvorima 1996. godine.

Dodajmo i to da su hrvatski hotelijeri, uz svjedočanstvo više hrvatskih hotela, temeljito dokumentirani prijedlog Sekcije menadžera HUH-a i hotela Esplanade, godine 1997. od  međunarodne asocijacije hotelijera IHRA dobili Nagradu za izvanredni doprinos  u razvoju hotelijerstva. Nagrada im je dodijeljena za veliku ulogu u Domovinskom ratu, zbrinjavanje izbjeglica i prognanika te pretrpljene ratne štete. .

Ostvarujući svoje ciljeve povezivanja  turizma i proizvodnje, HUH se u prosincu 1992. godine organizacijski pridružio  tradicionalnom skupu  Proizvođači hotelijerima  PI-HU  .

Tri godine kasnije HUH je u suradnji sa stručnim časopisom UT pokrenuo i novu poslovnu manifestaciju PRO-HOT koja je povezivala hotelijere sa tvrtkama koje nude robe i usluge za turizam te je pridonosila njihovoj komunikaciji.

Promicanje struke

Udruga HUH imala je zapaženu ulogu u promicanju hrvatskog hotelijerskog gospodarstva u svijetu. Uz ostale aktivnosti. sudjelovali su na mnogim  međunarodnim skupovima hotelijera te se povezuju s nacionalnim udrugama drugih zemalja, HUH je bio sudionik i izvršni partner u izgradnji “Hrvatske kuće” na više Olimpijada (Atlanta, Grčka).

Ured HUH-a i članovi Predsjedništva i Izvršnog odbora organizirali su brojna stručna predavanja, skupove i možda najvrjednije – seriju obrazovno-edukativnih seminara u suradnji s Ministarstvom turizma za obuku domaćica, barmena, konobara, kuhara…,

UPUHH: Novi zadaci za novo vrijeme

Društvene i gospodarske prilike postupno su se mijenjale i u prvoj dekadi ovog stoljeća završen je proces pretvorbe u hotelijerstvu a ratne teme i njihove posljedice postale su, srećom,  prošlost. No, to ne znači da za hotelijere nje bilo velikih izazova koji sada imaju drugačiji predznak te je bilo neophodno da se i HUH transformira.  U skladu s time  je u svibnju 2010. godine donijeta odluka da se ugasi HUH sa sjedištem u Opatiji i preregistrira u Udrugu poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske (UPUHH) sa sjedištem u Zagrebu. Prvi je predsjednik UPUHH-a bio Kristian Šustar dok je direktorica ureda bila Iva Bahunek.

Mijenjaju se vremena i položaj turizma, pa se tako mijenjaju i ciljevi Udruge te su pred UPUHH-om izazovi nove vrste kojima je cilj stvaranje  modernog i poticajnog gospodarskog i društvenog okvira za njegov razvoj. Uz trajne zadaće kao što su za turizam povoljni poslovni okvir, investicijska klima, edukacija, turističko zemljište, pitanje poreznog tretmana turizma… tu su i neočekivani izazovi koje je nametnulo vrijeme.  Prvi je od njih  pandemija Covid-19 koja je 2020. godine pred hotelijere postavila nove zadaće u čijem je savladavanju UPUHH odigrao vrlo važnu ulogu . Udruga se, naime, posvetila olakšavanju poslovanja u novonastalim okolnostima informiranjem članica o epidemiološkim mjerama, zastupanjem njihovih interesa prilikom definiranja mjera za očuvanje radnih mjesta i svim oblicima komunikacije  prema članicama.

Sljedeći veliki izazov, u  čijem rješavanju je UPUHH značajno angažiran jest pomanjkanje radne snage  i stvaranje što jednostavnijeg okvira za uvoz radnika iz  drugih zemalja.

Cijelo je vrijeme u fokusu rada  UPUHH-a edukacija, potaknuta promjenom turističkih trendova uvjetovanih održivim razvojem, uvođenjem novih tehnologija, ekološkim usmjerenjem itd.  Uz Kongres hotelijera, koji se svake godine održava od 1997. godine, projekti UPUHH-a koji  su važni za edukaciju struke – od hotelskih menadžera do strukovnih zanimanja –  su UPUHH Akademija hotelijera i UPUHH Akademija domaćica na kojima više puta godišnje istaknuti stručnjaci iz zemlje i svijeta prenose svoja iskustva i znanja. UPUHH na edukaciji surađuje sa svjetski poznatim inozemnim obrazovnim institucijama kao što su Les Roches,  Cornell i Glion. UPUHH je član europskog udruženja hotelijera i ugostitelja HOTREC te je također aktivan  u EU projektima.

U članstvu UPUHH-a  u 2023. godini je 220 turističkih  kompanija sa više od 440 hotela.

Predsjednici UPUHH-a do sada su bili Kristian Šustar (2010-2016), Ivan Sabljić (2016-2017), Ronald Korotaj (2017-2018.) Ivan Sabljić (privremeno, dio 2018).  Direktorica UPUHH-a je od 2010. do 2019. godine bila  Iva Bahunek.

Aktualan predsjednik  UPUHH-a je Veljko Ostojić, na toj  dužnosti od 2018. godine dok je od 2019. godine direktor UPUHH-a Bernard Zenzerović. 

Skip to content