• UDRUGA PODUZETNIKA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE

Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila.

U smislu ovog Javnog poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano za cestovni promet u RH koje će nakon kupnje u RH biti prvi put registrirano.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog poziva su 

  1. punoljetne fizičke osobe koje imaju prebivalište na području RH
  2. fizičke osobe (obrtnici i sl.zanimanja), trgovačka društva i ustanove izvan javnog sektora, vjerske zajednice te neprofitne organizacije, osim udruga i zadruga koje:
  • imaju sjedište na području RH
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
  • nemaju poslovne račune u blokadi
  • ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Ukupno raspoloživ iznos sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 103.300.000,00 kn. Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. 

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem donacija i subvencija, s time da pravne osobe mogu ostvariti sredstva za kupnju jednog ili više vozila, pri čemu ukupan iznos sredstava Fonda ne može biti viši od 400.000,00 kn, uz ograničenja po pojedinačnom vozilu sukladno ovoj tablici: 

sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

Podnošenje prijava na Poziv započinje 27. lipnja 2022. godine u 08:00 sati, bit će ih moguće podnositi radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 08:00 do 18:00 sati i subotom u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

Sve informacije o natječaju dostupne su na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=189 , a obrasce možete preuzeti niže: 

Izvor: https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367

Srodni sadržaj po oznakama

Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje troškova nabave...
Pročitaj više »
Skip to content