• UDRUGA PODUZETNIKA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE

21. Kongres hotelijera

Program kongresa

Prezentacije 21. Kongresa hotelijera

1. REZULTATI HRVATSKOG TURIZMA 2018. 

Prezenter: Gari Cappelli, Ministar turizma

 

2. AKTUALNO STANJE U HOTELIJERSTVU HRVATSKE – Rezultati BBH sezona 2018.

Prezenter: dr.sc. Dora Smolčić Jurdana, dekanica FTHM-a

 

3. OVERTOURISM – OTVARANJE S GRADONAČELNICIMA 

Prezenter: Franck Trouet, direktor SYNHORCAT-a

 

4. PLAĆE U HOTELIJERSTVU – Studija o plaćama u hotelijerstvu EU

Prezenter: Susanne Kraus Winkler, Predsjednica HOTREC-a

 

5. PLAĆE U HOTELIJERSTVU – Studija o plaćama u hotelijerstvu Hrvatske

Prezenter: Emanuel Tutek, Partner HORWATH htl-a

Zahvala sponzorima XXI. kongresa hotelijera

Skip to content