• UDRUGA PODUZETNIKA U HOTELIJERSTVU HRVATSKE

Preporuke za sprječavanje zaraze COVID-19 tijekom aktivnosti i programa turističkih animatora

Preporuke se odnose na djelatnosti turističke animacije radi zaštite zaposlenika i turista te obuhvaćaju sve segmente obavljanja poslova i područja djelovanja (rad s djecom, fitness, zabava, ples, sport itd.), pojedinačno ili u manjim skupinama.

 

1.  Opće preporuke 

Pojačana osobna higijena. Treba izbjegavati dodirivanje usta, nosa, očiju i lica rukama.
 
Higijena ruku. Prije i nakon svake aktivnosti, svi prisutni sudionici kao i animatori trebaju dezinficirati ruke. Dezinfekciju ruku potrebno je obavljati u redovitim vremenskim razmacima ako se radi o aktivnostima duljeg trajanja. Na ulazu prostor te unutra na još pokojem lakše dostupnom mjestu treba osigurati dozatore s dezinfekcijskim sredstvom na bazi etilnog 70-postotnog alkohola radi dezinfekcije ruku ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.
 
Fizička udaljenost. Za cijelo vrijeme trajanja aktivnosti, uključujući dolazak, pripremu i odlazak
preporučuje se održavati fizički razmak od 1,5 metra. Razmak podrazumijeva međusobni razmak svih prisutnih animatora i polaznika. Ako aktivnost podrazumijeva pojačanu razinu kretanja sudionika u prostoru ili se radi o sportskoj aktivnosti (primjerice turnir), potrebno je definirati broj prisutnih osoba prema kriteriju površine prostora (1 osoba na 10 m2 u unutarnjim prostorima, odnosno 1 osoba na 2,5 m2 na otvorenim prostorima).
 
Dezinficijens. Sredstvo za dezinfekciju potrebno je u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak, ili prema uputama proizvođača). Dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati. Potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te se obvezno javiti odgovornoj osobi u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju kako bi se osigurao novi.

Kašljanje/kihanje. Kod kašljanja i kihanja prekrivaju se usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba odbaciti u koš za otpad s poklopcem te dezinficirati ili oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba.
 
Posude. Čaše, drugo posuđe i druge predmete ne treba dijeliti s drugim osobama.
 
Maske za lice. Preporučuje se korištenje zaštitne maske preko usta i nosa tijekom ulaska, boravka i izlaska iz prostora, osim u trenutcima izvedbe te za one animatore kojima to onemogućava izvedbu i probu. Upute za pravilno korištenje maski za lice dostupne su na poveznici.
 
Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Animatori trebaju prije dolaska na probu ili aktivnost izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.
 
Evidencija. Za svaku probu i aktivnosti uspostavit će se sustav vođenja evidencije (podatci o
animatoru, voditelju i eventualno ostalim uključenim osobama potrebnim za odvijanje aktivnosti te lokaciji) radi lakšeg naknadnog epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2. Ako je to moguće, preporučuje se voditi i evidencija gostiju koji sudjeluju u aktivnostima s informacijama koje sadržavaju ime, prezime i broj telefona.
 

2.  Specifične preporuke za animatore 

Trajanje aktivnosti u zatvorenom prostoru. Probe i aktivnosti moraju organizirati na način da budu vremenski skraćene koliko je to moguće te da se u što većoj mjeri osigura fizičko distanciranje animatora i osoblja kao i pojačana osobna higijena i higijena prostora. Ako je odlazak na aktivnosti i povratak povezan s putovanjem javnim prijevozom, potrebno je poštovati za to donesene mjere.
 
Raspored. Probe i aktivnosti smiju se održavati samo sukladno rasporedu i točno s onim animatorima i voditeljima, uz eventualno prisustvo dodatnog osoblja, navedenima u rasporedu,.
 
Aktivnosti na otvorenom. Ako je to moguće, preporučuje se održavanje aktivnosti na otvorenom prostoru uz minimalnu udaljenost od 1,5 metra.
 
Dezinfekcija opreme. Nakon korištenja rekvizita i ostale opreme, po završetku aktivnosti i izvedbe sve je potrebno dezinficirati. Isto se odnosi na svu opremu (sportsku, umjetničku, rekreativnu).

Raspored osoba. Preporučuje se izbjegavanje fizičkog kontakta, a za aktivnosti na kojima nije moguće održavati fizičku udaljenost, preporučuje se da uvijek iste osobe odrade probu i aktivnost.
 
Presvlačenje i tuširanje. Presvlačenje i tuširanje animatora preporučuje se obaviti u smještaju.
 
Športski segment. Aktivnosti poput jutarnje gimnastike, aerobika, turnira u raznim sportovima (košarka, nogomet, stolni tenis, odbojka na pijesku, tenis), biciklistički obilazak, aktivnosti u bazenima obavljaju se prema trenutno važećim Preporukama za rad bazenskih kupališta i vodenih parkova tijekom epidemije bolesti COVID-19, Preporuci za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima te Preporuci za treninge, pripremne utakmice i športsko-rekreativne aktivnosti na otvorenim športskim objektima tijekom epidemije bolesti COVID-19, koje su dostupne na mrežnoj stranici HZJZ-a: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/
 
Rad s djecom i osobama starije životne dobi. Pri aktivnostima dječjih grupa u raznim kreativno- edukativnim sadržajima ili igrama (primjerice potraga za blagom ili igre bez granica) posebnu pozornost obratiti na održavanje fizičke udaljenosti. Isto vrijedi i za održavanje programa s osobama starijima od 60 godina kako bi se što više smanjila mogućnost prijenosa bolesti među ranjivim skupinama.
 
Večernji programi. Pri organizaciji programa, npr. izbor za miss i mistera hotela, pridržavati se Preporuka za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja kulturnih programa i manifestacija koje su dostupne na mrežnim stranicama HZJZ-a.
 
Pjevanje. Zbog povećanog rizika od prijenosa patogena zrakom pri pjevanju, za osobe koje pjevaju preporučuje se međusobna udaljenost od 4 metra, isto kao i u odnosu na druge sudionike.
 

3. Pojačana higijena prostora 

Prozračivanje prostora. Preporučuje se prozračivati prostor najmanje dva puta dnevno u trajanju od minimalno pola sata prije i nakon probe ili izvođenja aktivnosti, ili ako je moguće ostaviti otvoren prozor tijekom aktivnosti.

Klimatizacijski uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju. Općenita preporuka za unutarnje prostore je prozračivanje otvaranjem prozora, a manje korištenjem ventilacijskih sustava. Pri korištenju ventilacijskih sustava posebnu pozornost posvetiti praćenju stanja filtara i održavanju pravilnog stanja  brzina  zamjene  zraka  u  zatvorenom  prostoru. Treba  provjeravati  pravilno  funkcioniranje opreme  za ventilaciju  i izmjenu  zraka.  Preporučuje  se  ventilacija  povećanim  postotkom  vanjskog zraka koji cirkulira u sustav te način rada bez recirkulacije kako bi se poticale promjene zraka koje smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.
 
Čišćenje prostora. Često dodirivane površine kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, rukohvati, slavine u toaletima, tipke vodokotlića, prekidači za struju, zvona na vratima, ploče dizala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prije početka i na kraju svake probe, a najmanje dva puta dnevno. Detaljne upute dostupne su na sljedećim poveznicama: 

 

Srodni sadržaj po oznakama

Nove preporuke HZJZ-a

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je nove preporuke:  Preporuke za sprečavanje zaraze bolešću COVID-19...
Pročitaj više »

Nova preporuka HZJZ-a (verzija 7)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je nove Upute za ugostiteljske objekte i obiteljska poljoprivredna...
Pročitaj više »

Postupanje s osobama koje prelaze granične prijelaze Republike Hrvatske

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je nove preporuke za Postupanje s osobama koje prelaze granične...
Pročitaj više »

Nove Odluke Stožera civilne zaštite RH i preporuka HZJZ-a

Stožer civilne zaštite RH donio je nove odluke: Odluku o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim...
Pročitaj više »

Upute za cijepljenje djelatnika u sektoru turizma

Ministarstvo turizma i sporta je putem strukovnih udruga iniciralo prikupljanje osobnih podataka zaposlenika s ciljem...
Pročitaj više »

Nove odluke Stožera CZ

Stožer Civilne zaštite donio je dvije nove odluke koje se primjenjuju od 22. studenoga 2020. ...
Pročitaj više »

Nove odluke Stožera CZ i preporuke Zavoda za javno zdravstvo

Stožer civilne zaštite RH objavio je 13.10. „Odluku o privremenom uređivanju rada i ograničavanju radnog vremena...
Pročitaj više »

Nove odluke Stožera civilne zaštite RH i preporuke HZJZ-a

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je nove odluke: Odluku o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja...
Pročitaj više »

Postupak kod pojave bolesti u gosta u turističkom smještaju u vrijeme pandemije COVID-19

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je protokol - Postupak kod pojave bolesti u gosta...
Pročitaj više »

Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 tijekom održavanja javnih događanja i okupljanja

Sukladno reaktivaciji određenih aktivnosti temeljem Odluke o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja,...
Pročitaj više »
Skip to content